کارگاه هنر آرام زیستن از طریق خودشناسی

کارگاه هنر آرام زیستن از طریق خودشناسی

طبق پژوهش‌های دکتر حبیب دوانلو استاد دانشگاه مک کیل و مبدع رویکرد درمانی (ISTDP) یا روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت، علل اصلی ناآرامی بشر را باید در دو عامل نادیده گرفتن احساسات، اضطراب و وجدان تنبیه‌گر جستجو کرد. در صورتی که انسان‌ها بتوانند احساسات اصیل خود را تجربه کنند و با شناسایی وجدان تنبیه‌گر در جهت تغییر و تعدیل آن قدم بردارند به بهترین نحو ممکن می‌توانند آرامشی پایدار را جایگزین اضطراب و ناآرامی خود کنند. ما در این کارگاه‌ها به بررسی تیپ‌های شخصیتی مختلف می‌پردازیم و از طریق تکنیک‌های رویکرد ISTDP روش‌های علمی و معتبری را برای خودشناسی عمیق و در نتیجه رهایی از تنش و کسب آرامش به شما آموزش خواهیم داد.