کارگاه فرزندپروری کودکان

کارگاه فرزندپروری کودکان

در کارگاه فرزندپروری کودک موضوعات زیر مورد بحث و آموزش قرار می‌گیرد:

 • بررسی سبک‌های ناسالم فرزندپروری (شامل سبک‌های کمال‌گرایانه، خودشیفته محورانه، نادیده ‌انگارانه، مضطرب، کنترل‌ گرایانه و دموکراتیک) و آسیب‌های مرتبط با آنها.
 • معرفی سبک‌ فرزندپروری دموکراتیک و همدلانه با کودک.
 • تکنیک‌های کاهش اضطراب در کودکان (شامل ترس از جدایی، ترس از تاریکی، ترس از مرگ، اضطراب امتحان و کلاس درس، اضطراب در رابطه با همکلاسی‌ها و بزرگان، فوبیا از موجودات خیالی، ترس‌های مرتبط با تروما و آسیب‌های مرتبط با گذشته مثل تصادف و از دست دادن عزیزان و …).
 • تکنیک‌های مدیریت پرخاشگری و خشم در کودکان با اصول رویکرد ذهنی‌سازی (Mentalization).
 • حسادت و رفتارهای خودشیفته‌وار در کودکان و نحوه برخورد مؤثر با این مسأله .
 • حس تملک و خودخواهی در کودکان و راهکارها.
 • آموزش روش‌های بازی درمانی برای کودکان رویکردهای هیجان‌محور؛ دلبستگی محور (Attachment- based) و روش انسان‌گرایانه‌ی ویرجینیا اکسلاین.
 • هویت جنسی و کنجکاوی‌های جنسی در کودکان: از کنترل تا آزادی.
 • نهال جنسیت و هویت جنسی کودک را چگونه به شکلی سالم شکل دهیم؟
 • پرسش و پاسخ با والدین در خصوص حواشی تربیت جنسی.
 • قوانین دوست داشتنی: چگونه برای کودکان قانون‌گذاری مؤثر و قاطعانه‌ای داشته باشیم؟ (در حیطه‌ی تکالیف درسی و امور مربوط به منزل)
 • 23 عادت مخرب ارتباطی که منجر به تخریب رابطه‌ی والدین با کودک می‌شود. آگاهی به این عادات مخرب جزء ضروریات فرزندپروری موفق به شمار می‌آید.
 • 10 عادت تسهیل‌گر ارتباطی با کودکان که منجر به شکل‌گیری هرچه عمیق‌تر رابطه‌ی صمیمانه‌ی والدین با کودک خواهد شد.
 • تأثیر شخصیت والدین بر شخصیت کودک
 • چگونه خاطرات کودکی ما بر نحوه‌ی ارتباط ما بر کودک تأثیر می‌گذارد؟
 • آگاهی به گره‌های شخصیتی خود و نحوه‌ی حل و فصل آنها با نگاهی به رویکرد دلبستگی.