کارگاه فرزندپروری نوجوانان

کارگاه فرزندپروری نوجوانان

در کارگاه فرزندپروری نوجوان موضوعات زیر مورد بحث و آموزش قرار می‌گیرد:

 • آشنایی با دنیای روانشناختی نوجوانان: درگیری‌های ذهنی و نیازهای تحولی یک نوجوان چیست؟ علل درگیری‌های شدید ارتباطی والدین با نوجوانان در چیست؟
 • بررسی سبک‌های ناسالم فرزندپروری (شامل سبک‌های کمال‌گرایانه، خودشیفته محورانه، نادیده‌انگارانه، مضطرب، کنترل‌گرایانه و دموکراتیک) و آسیب‌های مرتبط با آن‌ها.
 • معرفی سبک فرزندپروری دموکراتیک و همدلانه با کودک.
 • تکنیک‌های کاهش اضطراب در نوجوانان (شامل: اضطراب‌های مرتبط با ظاهر خود و تأیید اجتماعی، اضطراب‌های مرتبط با بحران هویت، اضطراب امتحان و کلاس درس، اضطراب در رابطه با دوستان و بزرگان، ترس‌های مرتبط با تروما و آسیب‌های مرتبط با گذشته مثل تصادف و از دست دادن عزیزان و …).
 • تکنیک‌های مدیریت پرخاشگری و خشم در نوجوانان با اصول رویکرد ذهنی سازی (Mentalization).
 • آموزش روش‌های ارتباط با کیفیت با نوجوانان با رویکردهای دلبستگی محور (Attachment-based)
 • هویت جنسی نوجوانان را چگونه در مسیر درستی هدایت کنیم؟
 • چالش روابط عاطفی و جنسی با جنس مخالف در این دوران را چگونه مدیریت کنیم؟
 • چگونه مسائل بلوغ را به نوجوان آموزش دهیم؟
 • قوانین دوست داشتنی: چگونه برای نوجوانان قانون‌گذاری مؤثر و قاطعانه‌ای داشته باشیم؟ (در حیطه‌ی تکالیف درسی و امور مربوط به روابط و منزل)
 • 23 عادت مخرب ارتباطی که منجر به تخریب رابطه‌ی والدین با نوجوان می‌شود. آگاهی به این عادات مخرب جزء ضروریات فرزندپروری موفق به شمار می‌آید.
 • 10 عادت تسهیل‌گر ارتباطی با نوجوان که منجر به شکل‌گیری هرچه عمیق‌تر رابطه‌ی صمیمانه‌ی والدین با نوجوان خواهد شد.