نگار اکبری

نگار اکبری

رواندرمانی بزرگسال با رویکرد تحلیلی ذهنی سازی (Mentalization)

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا
 • همکاری در پروژه آماری وزارت ورزش و جوانان، تابستان 96
 • برگذاری دوره فرزندپروری با رویکرد دلبستگی در دپارتمان نوجوانان باشگاه فوتبال پرسپولیس، بهار 97
 • فعالیت در کلینیک روان ایساتیس به مدیریت خانم دکتر روشنک خدابخش در سال 97
 • شرکت در گروه برگزار کننده دوره کتابخوانی تخصصی دلبستگی در کلینیک هیلان تحت نظارت آقای دکتر سعید قنبری تابستان 98
 • 50 ساعت کارگاه درمان شناختی رفتاری ، مدرس: خانم دکتر روشنک خدابخش پیرکلانی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، پاییز 96
 • 10 ساعت کارگاه طرحواره درمانی اختلال شخصیت مرزی،جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا، مدرس: خانم دکتر ماندانا شعبان، پاییز 96
 • 100 ساعت کارگاه درمان مبتنی بر دلبستگی زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی، مدرسین: آقای دکتر سعید قنبری، آقای دکتر محمدعلی مظاهری و خانم دکتر پریسا موسوی اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 96
 • 40 ساعت دوره ذهنی سازی (Mentalization) و دلبستگی، مدرس آقای دکتر سعید قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 97
 • 25 ساعت کارگاه درمان با رویکرد روانپویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) در مرکز بینش نو، مدرس: آقای سعید اصلانی (دانش آموخته سوپرویژن دکتر نیما  قربانی و Dr. Jon Frederickson) ، پاییز 97
 • 25 ساعت  تابستان 97
 • 25 ساعت کارگاه پیشرفته درمان با رویکرد روانپویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) در مرکز بینش نو، مدرس: آقای سعید اصلانی (دانش آموخته سوپرویژن دکتر نیما  قربانی و Dr. Jon Frederickson) ، تابستان 98
 • شرکت در جلسات Peer Supervision اقای دکتر حامد علی آقایی ( دانش آموخته دوره سوپرویژن Dr. Josette Ten Have-De Labije) ، تابستان 97
 • دریافت سوپرویژن درمان مبتنی بر ذهنی سازی (Mentalization) از اقای دکتر سعید قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از زمستان 97 تا کنون