مهسا راد

مهسا راد

روان شناس کودک

1392           کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه حافظه فعال کلامی با انواع مشکلات خواندن در دانش‎آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران

1389           کارشناسي روانشناسی بالینی  دانشگاه تهران

1383           ديپلم علوم تجربي

88-1387        عضو شورای مدیریت انجمن علمی روانشناسی بالینی(دانشگاه تهران)

1397 تا کنون       درمانگر کلینیک آوای خرد

1396 تا کنون       درمانگرکلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی

1392-1396         درمانگر کلینیک روانشناسی آتیه

1392-1391         درمانگر اختلالات یادگیری – کلینیک آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

1393 – 1391      معلم زبان انگلیسی و مشاور در مقطع ابتدایی

91-1390            دستیار آموزشی استاد (دانشگاه تهران)

سال 1397     دوره مربی گری خویشتن. موسسه همنوا.

سال 1397     دوره استادی تعامل (NVC). موسسه همنوا.

سال 1397     دوره استادی و اصول و مبانی تسهیل گری . موسسه همنوا.

سال 1391     دوره جامع تشخیص و درمان اختلالات ویژه یادگیری (مقدماتی و پیشرفته) . جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

سال 1393     کارگاه: تشخیص و درمان اختلال خواندن از دیدگاه نوروپسیکولوژی. انجمن روانشناسی ایران.

سال 1391     کارگاه: اجرا و تفسیر آزمون هوش استنفورد- بینه. دکتر کامکاری.

سال 1391     کارگاه: اجرا و تفسیر آزمون هوش وکسلر IV  (Integrate)  . دکتر کامکاری.

سال 1391     کارگاه: تشخیص ناتوانی های ویژه یادگیری با استفاده از آزمون های استاندارد هوش. دکتر کامکاری.

سال 1393     کارگاه: شناخت درمانی کودکان(دکتر طهماسیان). انجمن روانشناسی ایران.

سال 1393     کارگاه: بازی درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری(دکتر طهماسیان). انجمن روانشناسی ایران.

سال 1393     کارگاه: قصه درمانی کودکان(دکتر طهماسیان). انجمن روانشناسی ایران.

سال 1394     کارگاه: آموزش مدیریت رفتاری والدین (فرزندپروری) (دکتر طهماسیان). انجمن روانشناسی ایران.

سال 1393     کارگاه: آموزش مدیریت خشم برای کودکان با مشکلات رفتاری(دکتر طهماسیان) . انجمن روانشناسی ایران.

سال 1394     کارگاه: درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان(دکتر طهماسیان). انجمن روانشناسی ایران.

سال 1394     کارگاه: آموزش مهارت های زندگی به کودکان (دکتر طهماسیان). انجمن روانشناسی ایران.

سال 1393     کارگاه: روش درمانی نوروفیدبک. کلینیک آتیه.

سال 1394     کارگاه: روش درمانی TDCS . کلینیک آتیه.

سال 1391     کارگاه: روایت درمانی و نقش آن در روانشناسی مشاوره و روان تحلیل گری. موسسه روانشناسی دانشگاه تهران.

سال 1391     کارگاه: مثبت نگری و کاربرد آن در روان درمانی و مشاوره. موسسه روانشناسی دانشگاه تهران.

سال 1389     کارگاه: مربی گری ارزش های زندگی. موسسه فرآموز دبستان.