مهتاب ملاحسینی

مهتاب ملاحسینی

روان‌درمانگر بالینی کودک

دانشگاه خوارزمی تهران: رشته روانشناسی بالینی ، کارشناسی ، معدل 58

پایان نامه: نمره 19.50  ، عنوان: مقایسه 5 عامل شخصیت، راهبردهای تنظیم هیجان شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان مقابله ای در دانش آموزان دختر نابینا و بینای مقطع پیش دانشگاهی

دبیرستان و پیش دانشگاهی زهرای اطهر: رشته علوم تجربی

 • دوره “تکنیک ها و مولفه های تشخیص اختلالات کودکان” : دانشگاه خوارزمی
 • دوره “معاینه وضعیت روانی (MSE)”: دانشگاه خوارزمی
 • دوره “روان درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور”: دانشگاه شهید بهشتی
 • دوره ” ISTDP (رواندرمانی پویشی کوتاه مدت) مقدماتی”: کلینیک خدمات روان شناسی بینش نو
 • دوره” ISTDP (رواندرمانی پویشی کوتاه مدت) پیشرفته”: کلینیک خدمات روان شناسی بینش نو
 • دوره “رواندرمانی مبتنی بر Mentalization (ذهنی سازی در روابط)”: کلینیک خدمات روان شناسی هیلان
 • دوره “آموزش مقدماتی درمان غیردارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان”: مرکز ملی مطالعات اعتیاد (NCAS)
 • ترجمه مقالات و کتب انگلیسی                                       1391- 1398
 • آموزش زبان انگلیسی – موسسه خیریه کودکان کار خورشید                    1391-1393
 • مربی نقاشی خلاق کودکان (منطبق با اصول روانشناسی) – باشگاه انقلاب           تابستان 1394
 • تدریس خصوصی به کودک ADHD                                                 تابستان 1394
 • مربی- مهد کودک آفتاب                                                                            1394- 1396
 • روانشناس بخش درمان غیر دارویی سوء مصرف مواد مخدر و محرک- کلینیک درمان سرپایی سوءمصرف مواد (متادون تراپی (MMT)) 1396- 1398
 • برگزاری گروه (کلاس) های درمانی تنظیم هیجان و کنترل وسوسه- کلینیک درمان سرپایی سوء مصرف مواد (متادون تراپی)                              1396-1398