مریم قطبی

مریم قطبی

روان‌درمانگر بالینی کودک

کارشناسی مشاوره و راهنمایی از دانشگاه الزهرا

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی(ترم 3) از دانشگاه خوارزمی

دوره ی 100 ساعته ی تربیت روان درمانگر کودک انجمن تربیتی شامل:

فرزند پروری مبتنی بر طرحواره (دکتر حسن حمید پور)

بازی درمانی(دکتر کارینه طهماسیان)

قصه درمانی(دکتر طهماسیان)

تکنیک ها و مهارت های روان درمانگری(دکتر سید علی قاسمی)

درمان شناختی رفتاری اضطراب و وسواس(دکتر الهام ده یادگاری)

درمان شناختی رفتاری افسردگی (دکتر الهام ده یادگاری)

درمان اختلالات یادگیری(دکتر زهرا امین آبادی)

شناخت و راهبردهای اتیسم(دکتر منیره عزیزی)

تفسیر نقاشی(مهرداد اسفنانی)

دوره ی 40 ساعته ی آموزش دلبستگی و ذهنی سازی(دکتر سعید قنبری)

دوره16ساعته ی روان تحلیلی کودک(دانشگاه تهران- امیرحسین کمیجانی)

120 ساعت بازی درمانی و شن بازی درمانی با کودکان استثنایی

برگزاری گروه بازی درمانی

برگزاری کارگاه پدر و مادر به اندازه ی کافی خوب

برگزاری دوره های پرسش و پاسخ برای والدین

رواندرمانی والدین و رابطه والد-کودک