محمود خباز

محمود خباز

روان‌درمانگر تحلیلی نوجوان و بزرگسال

دوره کارشناسی:

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

رشته اعضای مصنوعی

معدل دوره کارشناسی: 5/ 17

دوره کارشناسی ارشد:

دانشگاه علامه طباطبایی

 رشته روانشناسي تربيتي

معدل دوره کارشناسی ارشد:  15/ 17

عنوان پايان نامه:

آزمون مدل علي رابطه بين سبك‌هاي فرزندپروري، سبك‌هاي هويت و تعهد هويت در نوجوانان

نمره پایان نامه: 19

دوره دکتری:

دانشگاه علامه طباطبايي

 رشته روانشناسي تربيتي

عنوان پایان نامه:

تدوین برنامه افزایش علاقه اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر ابعاد کنترل‌گری والدین، ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و نشانه های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش آموزان

زبان خارجی:

 آزمون پيشرفته توليمو (متوسط)

 • آزمون مدل علي رابطه بين سبك‌هاي فرزند پروري، سبك‌هاي هويت و تعهد هويت در نوجوانان، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال ششم، شماره 16، بهار 1389.
 • بررسي مقايسه اي نقش ابعاد جهت‌گيري مذهبي و ابعاد شخصيت در پيش‌بيني سبك‌هاي مقابله مادران كودكان با و بدون ناتواني ذهني، فصلنامه توانبخشي، دوره دهم، شماره 2، تابستان 1390.
 • بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری در پسران نوجوان، فصلنامه روانشناسي كاربردي، سال پنجم، شماره 4، زمستان 1390.
 • بررسی همبستگی جهت‌گیری مذهبی، ابعاد شخصیت و خودکارآمدی با سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان کارورز پرستاری، فصلنامه پژوهش پرستاري، دوره ششم، شماره 22، پاییز 1390.
 • مقايسه رابطه بین مؤلفه‌هاي ابرازگري هيجاني و خودپنداره در دانشجويان دختر و پسر، فصلنامه روانشناسی کاربردی،سال چهارم، شماره 1، بهار 1389.
 • مقايسه‌ي حافظه‌ي كاري عاطفي در زنان افسرده و غير افسرده، فصل‌نامه علمي-پژوهشي فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال 3، شماره 9، بهار 91، صص 1-23.
 • Personality dimensions, religious tendencies and coping strategies as predictors of general health in Iranian mothers of children with intellectual disability: A comparison with mothers of typically developing children. Journal of applied research in intellectual disability, 2011.
 • رابطه حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری در نوجوانان پسر بزهکار، فصلنامه رفاه اجتماعي (پذیرفته شده).
 • کارپوشه؛ رویکردی نوین در آموزش، سنجش و خلاقیت، اولین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی(پوستر).
 • The comparison of emotional intelligence between athletic and non-athletic students: 2nd. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance; (Poster) 

 

دانشگاه علامه طباطبایی، مقطع کارشناسی: اصول تغییر و اصلاح رفتار

دانشگاه علوم قرآنی میبد، مقطع کارشناسی: روانشناسی عمومی، روانشناسی رشد، روش‌های تدریس

دانشگاه آزاد اسلامی یزد، واحد علوم و تحقیقات، مقطع کارشناسی ارشد: روانشناسی رشد پیشرفته

 • مدیر بخش آموزش مرکز جامع اعصاب و روان آتیه
 • مدرس کارگاه های فرزندپروری، مدیریت هیجان و مهارت های تحصیلی در مرکز اعصاب و روان آتیه
 • برگزاری مجموعه کارگاه های فرزندپروری در مدارس مهدوی، بهشت برین، تلاش، مهد مادر و …
 • برگزاری کارگاه های مهارت آموزی ویژه معلمان مقطع دبستان
 • مشاور والد-کودک و والد-نوجوان در مراکز آتیه، بهسا و تلاش
 • برگزاری دوره مهارت آموزی ویژه معلمان افغان در کشور افغانستان
 • برگزاری دوره های آشنایی معلمان با اختلالات یادگیری و بیش فعالی
 • مشاور خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • مدیریت برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارت‌های زندگی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • برگزاری کارگاه آشنایی با اختلال ADHD و درمان آن برای مشاوران منطقه پنج تهران
 • برگزاری کارگاه طبقه‌بندی سوالات با طبقه‌بندی بلوم در کانون فرهنگی آموزش
 • مسئول فنی مرکز تهران ارتو