محبوبه پورمند

محبوبه پورمند

روان‌درمانگر اتیسم و کودکان استثنایی

کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

  • فعالیت در مرکز درمان و توانبخشی اختلالات اوتیستیک
  • آموزش مهارت های شناختی کودکان اتیسم، مهارت های اجتماعی کودکان دارای اتیسم در مدرسه و مراکز خرید
  • آموزش گروهی کودکان اتیسم در سطوح با عملکرد بالا و پایین، مهارت های دست ورزی، اموزش ABA، توجه و تمرکز، آموزش مهارتهای خودیاری، آمادگی جهت سنجش اولیه و ثانویه ورود به دبستان و آموزش پیش دبستانی به کودکان با نیازهای ویژه.
  • بازی درمانی
  • تربیت مهارتهای مربی گری کودک در دانشگاه تهران
  • فرزندپروری سالم
  • درمانهای حسی و حرکتی
  • تشخیص اختلالات دوران کودکی و نوجوانی
  • آسیب شناسی و انواع اختلالات کودک