فاطمه اربابی

فاطمه اربابی

فاطمه اربابی

روانشناس کودک

کارشناسی مشاوره دانشگاه تهران 93-97

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی از مهر 97

خلاقیتکده شریف (مراکز روشا و کوشا) (وابسته به دانشگاه صنعتی شریف): مربی پرورش خلاقیت و مهارت های زندگی کودکان، از تیر 96 تا مهر 97

مرکز پایش کودک آفتاب : کارآموز و مشاور از تیر تا آبان 97

موسسه دوست اوتیسم: کارشناس از تیر 97 تاکنون

آموزش‌وپرورش منطقه 2:کارشناس شناسایی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری اردیبهشت 96

مهدکودک کلبه شیرین: مربی،  اردیبهشت و خرداد 96

مهارت های زندگی کودکان مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکتر سوگند قاسم زاده اردیبهشت 96

کارگاه تربیت مربی خلاقیت خلاقیتکده شریف (وابسته به دانشگاه صنعتی شریف) دکتر لیلا افضلی و دکتر نسترن افشم تیر 96

تربیت جنسی کودک پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی دکتر آرش رمضانی  اسفند 97

ارزیابی روانی و مصاحبه بالینی کودک موسسه روان­شناسی دانشکده روان­شناسی دانشگاه تهران  دکتر کورش امرایی شهریور 95

بازی‌درمانی کودک محور خلاقیتکده شریف دکتر لیلا افضلی زمستان 95

روان‌درمانی کودک (فرزند پروری و بازی‌درمانی) دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران آقای امیرحسین کمیجانی خرداد 96

درمان شناختی-رفتاری کودکان دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران آقای امیرحسین کمیجانی آبان 95

فرزندپروری (کودکان 3 تا 6 سال) دانشگاه علامه طباطبایی دکتر احمد برجعلی آذر 97

اجرا و تفسیر آزمون وکسلر کودک 4 موسسه روان­شناسی دانشکده روان­شناسی دانشگاه تهران دکتر کامبیز کامکاری مرداد 97

تفسیر نقاشی کودک کلینیک روان شناختی نگاه دکتر رضا پورحسین اردیبهشت 97

مداخله برای قربانیان آزار جنسی کودکی انستیتو روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر شهربانو قهاری بهمن 97

مقاله نویسی دانشگاه تربیت مدرس دکتر حجت الله فراهانیآذر 97

مقاله نویسی ISI دانشگاه تهران دکتر مهدی عشقی آبان 97