سمیرا میرزمانی

سمیرا میرزمانی

درمانگر اختلالات یادگیری و بیش فعالی و روانسنج

کارشناسی روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد آشتیان  1388

کارشناسی ارشد روان‌شناسی سنجش و اندازه‌گیری‌(روان‌سنجی) آزاد واحد تهران مرکز 1392

 • مربی مهد کودک نونا ( تاریخ همکاری 10/82 تا 7/86)
 • مدیر داخلی،  مسئول برنامه‌ریزی آموزشی مهد کودک نونا برنامه‌ریزی آموزشی و هماهنگی کلیه امور مهد کودک و نظارت بر آموزش(تاریخ همکاری1/87 تا 7/91)
 • پژوهشگر دفتر روانسنجی مجری و آزمونگر پروژه‌های پژوهشی (تاریخ همکاری 1/92 تا 7/93)
 • مشاور آموزشی دبستان نونا برنامه ریزی آموزشی و تحصیلی، مشاور تحصیلی (تاریخ همکاری7/94 تا 3/95)
 • روانسنج  کلینیک آتیه درخشان ذهن ارزیابی و تشخیص اختلالات (تاریخ همکاری3/95 تا کنون)
 • روانسنج و مدرس هلدینگ موج مثبت ارزیابی و تشخیص اختلالات و مدرس کارگاه‌های آموزشی (1/96 تا کنون)
 • روانسنج و مدرس
 • هلدینگ موج مثبت
 • ارزیابی و تشخیص اختلالات و مدرس کارگاه‌های آموزشی
 • (1/96 تا کنون)
 • روانسنج، مشاور، مدرس و درمانگر اختلالات کلینیک راه سبز ارزیابی و تشخیص اختلالات، مدرس کارگاه‌های آموزشی، درمانگر اختلالات ( تاریخ همکاری5/96 تاکنون)
 • روانسنج و مدرس
 • هلدینگ موج مثبت
 • ارزیابی و تشخیص اختلالات و مدرس کارگاه‌های آموزشی
 • (1/96 تا کنون)
 • روانسنج، مشاور، مدرس و درمانگر اختلالات
 • کلینیک راه سبز
 • ارزیابی و تشخیص اختلالات، مدرس کارگاه‌های آموزشی، درمانگر اختلالات
 • ( 5/96 تا کنون)
 • روانسنج، مشاور، مدرس و بازی درمان و درمانگر اختلالات کلینیک خانواده ایرانی ارزیابی و تشخیص اختلالات و بازی و درمانی مدرس کارگاه‌های آموزشی (تاریخ همکاری7/96 تا 2/97)
 • مسئول روانشناسی، درمانگر و روانسنج برنا اندیشان مسئول بخش روانشناسی و استعدادیابی، ارزیابی و تشخیص اختلالات، مدرس کارگاه‌های آموزشی، درمانگر اختلالات (تاریخ همکاری7/97 تا کنون)
 • مسئول روانشناسی، درمانگر و روانسنج
 • برنا اندیشان
 • مسئول بخش روانشناسی و استعدادیابی، ارزیابی و تشخیص اختلالات، مدرس کارگاه‌های آموزشی، درمانگر اختلالات
 • (تاریخ همکاری7/97 تا کنون)
 • درمانگر اختلالات یادگیری و بیش فعالی و روانسنج کلینیک رامش ارزیابی و تشخیص اختلالات، درمانگر اختلالات (تاریخ همکاری8/97 تا کنون)
 • آزمونگر بیمارستان رسول اکرم (ص) اجرای پرسشنامه میزان رضایت‎مندی بیماران روانی از بیمارستان‌ (به درخواست سازمان بهداشت جهانی) 10/91 تا 11/91
 • آزمونگر و مجری طرح مراکز سنجش آموزش و پرورش اجرای نسخه سوم آزمون سنجش آمادگی ورود به مدرسه برکن 02/92 تا 06/92
 • آزمونگر دفتر پژوهشی اجرای آزمون استنفورد بینه 04/92 تا 05/92
 • آزمونگر دفتر پژوهشی اجرای پرسشنامه رضایتمندی شغلی کارکنان گمرک کشور 02/93 تا 05/93
 • پژوهشگر دفتر پژوهشی (آقای دکتر یونسی) همکاری در اجرای چندین فعالیت پژوهشی
 • پژوهشگر دفتر پژوهشی (آقای دکتر یونسی) همکاری در اجرای چندین فعالیت پژوهشی 94-92
 • همکار پژوهشی دفتر پژوهشی همکاری در طرح رضایتمندی مشتریان ایرانسل و همراه اول 1395
 • آزمونگر آموزش و پرورش منطقه 11 غربالگری و استعدادیابی دانش آموزان تابستان 1395
 • همکار پژوهشی دفتر پژوهشی همکاری در طرح مصاحبه  آزمون دکتری سازمان سنجش 1396
 • آزمونگر مدارس سپهر غربالگری و استعدادیابی دانش آموزان تابستان 1396
 • پژوهشگر دانشگاه تهران سیمای زندگی دانشجویان (مجری طرح: دانشگاه تهران) بهار 1397
 • پژوهشگر دانشگاه تهران سیمای زندگی دانشجویان (مجری طرح: دانشگاه تهران)بهار 1397
 • آزمونگر مدارس سمپاد (علامه حلی)غربالگری و استعدادیابی دانش آموزان (مجری طرح: دانشگاه تهران)تابستان1397
 • آزمونگر و مجری طرح سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات پایش سلامت کارکنان تابستان و پائیز 1397
 • Designing and determining psychometric specifications of suicidal tendencies questionnaire normalized for housewives in Tehran, Iran   2016
 • Psychometric Properties of the Resilience Scale: Validity and Reliability 2016
 • ویژگی‌های روانسنجی مقیاس تاب آوری: سنجش روایی و پایایی 1395
 • کتاب خودکشی آخرین راه نیست 1396
 • مقاله ویژگی‌های روانسنجی آزمون آمادگی ورود به مدرسه برکن (نسخه سوم) در دست چاپ
 • کتاب راهنمای آزمون آمادگی ورود به مدرسه برکن (نسخه سوم) در دست چاپ
 • کتاب استعدادهای خود را بشناسید.   در دست چاپ
 • کاردرمانی جسمی حرکتی 1386
 • CBT
 • مهارت‌های مشاوره عملی دانشگاه تهران 1394
 • نوروسکسولوژی 1394
 • نوروفیدبک مرکز نقشه برداری دانشگاه تهران 1395
 • Tdcs مرکز نقشه برداری دانشگاه تهران 1395
 • مهارت‌های زندگی (ارتباط موثر) 1396
 • شناخت شخصیت کودک 1396
 • تربیت جنسی کودک (رویکرد روان درمانی) 1396
 • خودکاوی 1397