سعید سروندی

سعید سروندی

مشاور خانواده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره زوجین و بهبود روابط زناشویی

بهبود روابط جنسی

بهبود روابط عاطفی و دوستانه مبتنی بر تعهد

مشاوره فردی و رشد شخصی

مدیریت بحران های زندگی

درمان و کاهش استرس و افسردگی با روش های act و mindfulness

مشاوره رشد و پیشرفت و ارتقا و بهبود روابط درون و برون سازمانی

تحلیل گر فیلم و رمان از دیدگاه ها و مسائل روانشناختی

مشاوره در زمینه بهبود سبک زندگی رسانه ای و فضای مجازی

سازمان بهزیستی

مرکز مشاوره مهمید

فرهنگسرای رسانه

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

موسسه فطرس ملک

دبیر انجمن علمی مشاوره خانواده دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

آموزشگاه علیم

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد:

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی

 

دوره کارشناسی:

بررسی رابطه سالمت روان با رضایت شغلی

پژوهش بر روی علل و عوامل افزایش طالق در ایران

مهارت های زندگی

مهارت های زناشویی

خودشناسی

مهارت های ارتباطی

مهارت های سبک زندگی ذهن آگاهانه

الفبای ازدواج

فضای مجازی، خانواده و سبک زندگی رسانه ای..

مهارت ها و فنون پایه و پیشرفته مشاوره

تربیت درمانگر جنسی

مهارت های ذهن آگاهی

مهارت های ارتباطی

فنون خانواده درمانی

استعاره درمانی

بیش فعالی کودکان(ADHD)