زهرا سلطانی نژاد

زهرا سلطانی نژاد

روان‌درمانگر بالینی کودک

 • دانشجوی دکترا: روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، 1393- ادامه دارد. معدل 18.25 (موضوع رساله دکتری: بررسی سیر تحول ارتباطات غیرکلامی چهره­ای در کودکان)
 • كارشناسي ارشد: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان،‌ دانشگاه شهید بهشتی، 1392 -1390. معدل 18.37(استعداد درخشان و رتبه دوم گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، 1392)
 • كارشناسي: روانشناسی بالینی،‌ دانشگاه شاهد (تهران)،‌ 1390-1386. معدل 17.34
 • دیپلم: علوم انسانی، دبیرستان فرهنگ، معدل 18.21
 • دوره سه ساله زبان انگليسي: موسسه زبان سفیر، 1389-1387

الف) مقاله ها

ISI

 

 • [1] Soltaninejad, V. Nejati, H, Ekhtiari. ” Effect of Anodal and Cathodal Transcranial Direct Current Stimulation on DLPFC on Modulation of Inhibitory Control in ADHD.” Journal of Attention Disorders, 2019, 23(4) 325–332

 

 • [2] M. Tahmasian, AA. Sepehry, F. Samea, T. Khodadadifar, Soltaninejad, N. Javaheripour, H. Khazaei, M. Zarei, SB. Eickhoff, CR. Eickhoff ” Practical recommendations to conduct a neuroimaging meta-analysis for neuropsychiatric disorders” Human Brain Mapping, 2019, 40(17) 5142-5154.

 

 • [3] M. Ghassami, A. Asghari, M. R. Shaeeri, Soltaninejad, M. Safarinejad. “An Elementary Study of the Psychometric Properties of the Female Sexual Distress Scale-Revised (FSDS-R) in a Non- Clinical Sample of Iranian Women”. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2014, 18:293-299.

 

 • [4] Soltaninejad, V. Nejati, H. Ekhtiari, “Effect of transcranial Direct Current Stimulation on Remediation of Inhibitory Control on right Inferio Frontal Gyrus in   Attention Deficit and Hyperactivity Symptoms,” The Scientific journal of Rehabilitation Medicine, 2015, 3(4), 1-9. (In Persian)

 

 • [5] L. Panaghi, Gh. Maleki, A. Zabihzadeh, M. Poshtmashhadi, Soltaninejad. “Validity, Reliability, and Factor Analysis of Experiences in Close Relationship (ECR) Scale,” Iranian Journal of Psychiatry and clinical psychology, 2014, 19(4): 2305-313. (In Persian).

 

 • [6] Soltaninejad, V. Nejati, H. Ekhtiari, “Anodal and Cathodal Transcranial Direct Current Stimulation on DLPFC on Modulation of Inhibitory Control in Attention Deficit and Hyperactivity Symptoms.” Basic and Clinical neuroscience congress, Tehran, Iran, Dec 2013.

علمی – پژوهشی

 • پناغی، لیلی.، ملکی، قیصر.، ذبیح­زاده، عباس.، پشت­مشهدی، مرجان.، سلطانی­نژاد، زهرا. روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجرب مربوط به روابط نزدیک (ECR). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان 1392، 305-313.
 • سلطانی­ نژاد، زهرا.، نجاتی، وحید.، اختیاری، حامد. اثر تحریک الکتریکی مستقیم شکنج پیشانی تحتانی راست مغز بر بهبود بازداری در افراد دارای نشانگان نقص­توجه و بیش فعالی. فصلنامه طب توانبخشی. سال سوم، شماره 4، زمستان 1393، 1-9.سلطانی ­نژاد، زهرا.، نجاتی، وحید. بررسی سیر تحولی حافظه معنایی در نمونه­ای از کودکان ایرانی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. فصلنامه کودک و روان، سال اول، شماره 2، 1393زمستان.

       کتاب

 • بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی در آزمون­های فارسی زبان. مولفین: تارا رضاپور، زهرا سلطانی ­نژاد، حامد اختیاری. انتشارات مهرسا. چاپ اول، 1393
 • دریافت فلوشیپ از دانشگاه Ernst Moritz Arndt University Greifswald وUlm University کشور آلمان
 • دریافت بورسیه تحصیلی از ستاد علوم و فناوری­های شناختی ریاست جهموری و گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه Ulm، کشور آلمان
 • رواندرمانگر کودک، کلینیک علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی
 • رواندرمانگر کودک، کلینیک آتیه درخشان ذهن، تهران
 • مدیر کلینیک رفتری- هیجانی، کلینیک آتیه درخشان ذهن، تهران.
 • عضو کمیسیون ارزیابی و تشخیص، کلینیک آتیه درخشان ذهن، تهران
 • بازی درمانگر، مرکز کودک سالم، تهران
 • مدرس کارگاه «بازتوانی عصبی-شناختی». توسط موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا.
 • مدرس کارگاه “تحریک الکتریکی مغز و کاربرد آن”. مرکز مطالعات ملی اعتیاد ایران. تهران.
 • آشنایی کامل با آزمون­های بازتوانی شناختی و نوروسایکولوژیک کامپیوتری و مداد کاغذی در حیطه؛ توجه، حافظه ­کاری، تصمیم گیری پر خطر، مهاربازداری، تکانشگری، حافظه کلامی، حافظه بینایی.
 • استاد مدعو دانشکده روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، 1397
 • مدرس کارگاه «بازتوانی عصبی-شناختی». توسط موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا.
 • مدرس کارگاه “تحریک الکتریکی مغز و کاربرد آن”. مرکز مطالعات ملی اعتیاد ایران. تهران.
 • آشنایی کامل با آزمون­های بازتوانی شناختی و نوروسایکولوژیک کامپیوتری و مداد کاغذی در حیطه؛ توجه، حافظه­کاری، تصمیم گیری پر خطر، مهاربازداری، تکانشگری، حافظه کلامی، حافظه بینایی.
 • دوره آموزشی تربیت مربی «آموزش مهارت­های زندگی به کودکان»، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. مدرس: دکتر کارینه طهماسیان
 • دوره آموزشی تربیت مربی «آموزش مهارت­های زندگی به کودکان»، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. مدرس: دکتر کارینه طهماسیان
 • کارگاه «روان درمانی کوتاه مدت یکپارچه­نگر»، موسسه افق­های نوین تحول. مدرس: دکتر علیرضا عابدین
 • کارگاه «تحلیل نقاشی»، سومین کنگره سراسری هنردرمانی.
 • کارگاه «قصه­درمانی کودکان»، به مدت 4 ساعت. سومین کنگره سراسری هنردرمانی. مدرس: دکتر کارینه طهماسیان
 • Attended in How to Write Promising Grant Proposal in English, held in Ulm University, Ulm, Germany, 23 June, 2017.
 • Attended in Publishing Research Articles: Strategies and Steps, held in Ulm University, Ulm, Germany, 7 July 2017.
 • Attended in Academic Writing in English, held in Ulm University, Ulm, Germany, 20 October, 2017
 • IBRO (International Brain Research Organization) Alumna “Functional Human Brain Mapping”, 1st Tehran IBRO/APRC Association School of Neuroscience, May 22-25, 2015.
 • Workshop “Neuropsychological Rehabilitation”. In Shefa Neuroscience Center. 6-9 April, 2015
 • Workshop “What can we know and how should we use human brain stimulation network”. 5th International conference of Cognitive Science., May 7, 2013.
 • Workshop “Functional and structural neuroimaging with FSL”. Research Center for molecular and cellular Imaging. October 2-4, 2013.