روان درمانی نوجوان

روان درمانی نوجوان

نوجوانی دوره‌ای است که در آن تمامی نیازهای روانی انسان در اوج خود فوران می‌کند و لذا نگاهی ویژه از سوی والدین، فرهنگیان و متخصصین به این مسئله ضرورت می‌یابد. از طرفی نوجوانان استقلال و هویتی منحصر بفرد را طلب می‌کنند و از سویی نیازهای عاطفی و دلبستگی آنها شدت می‌یابد. از سوی دیگر تمایلات جسمانی آنها، زمینه را برای برقراری رابطه‌های مختلف و همچنین رفتارهای پرخطر فراهم می‌کند و در نهایت سرنوشت تحصیلی آنها در این دوره رقم می‌خورد. تمامی این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا رابطه‌‌ی نوجوانان با والدینشان دچار چالش‌های بسیاری شود، درگیری‌های کلامی و حتی فیزیکی بین آنها فزونی یابد و فاصله‌ی روانی بین والدین و نوجوانان بسیار زیاد شود و از آنجایی که شدت مسائل این دوره به حدی است که گاهاً والدین و نوجوانان به تنهایی از عهده‌ی به سلامت سپری کردن دوران بلوغ برنمی‌آیند، لذا حضور روانشناسانی که در خصوص این دوره‌ی بحرانی علم و تجربه‌ی کافی را دارا باشند ضروری می‌نماید. گروه روانشناسی رامش در این حیطه‌ی سرنوشت‌ساز آماده است تا از طریق مشاوره‌های انفرادی و گروه‌درمانی نوجوان، والدین و نوجوانان را در این مرحله‌ی حساس رشدی یاری دهد.