بخش روان سنجی

بخش روان سنجی

تشخیص بهنگام و حل مشکلات مربوط به مسائل شناختی و رفتاری در سال های پیش از دبستان و دبستان از اهمیت بسزایی برخوردار است. عدم رسیدگی و درمان به موقع این مشکلات، اختلالاتی همچون اختلال یادگیری در دیکته، ریاضی و خواندن، بیشفعالی- کمبود توجه، ضعف در مهارت های شناختی و همچنین کاهش اعتماد به نفس کودک را در پی خواهد داشت. تشخیص زودهنگام و دقیق به وسیله ارزیابی های تخصصی توسط آزمون های عینی، و در ادامه آن شروع درمان کودک بصورت تخصصی از طریق بازی درمانی، کاردرمانی و گفتاردرمانی یکی از خدمات اصلی کلینیک رامش می باشد.

همکاران ما در ابتدا با استفاده از آزمون های معتبری همچون استنفورد بینه، وکسلر، CBCL و IVA به ارزیابی دقیق و ریشه یابی مشکلات کودک در زمینه نقص توجه دیداری و شنوایی، حافظه کوتاه مدت و بلندمدت، حافظه کاری و … پرداخته و سپس جهت درمان و یا تعدیل نواقص شناختی کودک، وی را وارد پروسه درمان می نمایند. جهت آشنایی کامل با فرایند تشخیص و درمان این نوع اختلالات می توانید بصورت مشتقیم و حضوری با همکاران ما در ارتباط باشید.