بخش بزرگسال

بخش بزرگسال

از آنجایی که رویکردهای متعددی در حیطه‌ی روان‌درمانی مشکلات روحی و شخصیتی وجود دارد، مهمترین مساله در ارتباط با مراجعین بزرگسال تشخیص صحیح مشکلات آنها و بررسی دقیق ساختار شخصیت آنهاست.. فقط از این طریق است که می‌توان در مرحله‌ی بعد در مورد نقشه‌ی درمانی او و رویکرد درمانی متناسب با مشکلات و شخصیت وی تصمیم گرفت. کاملا اشتباه است اگر مراجعی که ذهنی کاملا عمل‌گرا و منفعت‌گرایی دارد را به یک روانکاو کلاسیک ارجاع داد یا یک فرد بینش‌گرا و خواهان خودشناسی عمیق در مورد خود را به یک درمانگرِ CBT. به جهت اهمیت حیاتی این موضوع در رامش روان‌درمانگرهایی حضور دارند که هر کدام رویکرد منحصربفرد خود را دارا هستند و هر مراجع پس از ارزیابی دقیق به درمانگر خاصی ارجاع داده می‌شود.

مهارت های زندگی

  • خودشناسی
  • همدلی
  • ارتباط موثر
  • حل مسئله و تصمیم‌ گیری
  • روابط بین فردی
  • مدیریت خشم و اضطراب

کارگاه شناخت شخصیت

هدف این کارگاه آشنایی با تیپ‌های مختلف شخصیتی و ویژگی‌های رفتاری و هیجانی آنهاست. رویکرد ما در این کارگاه، رویکرد “روانکاوی” است.
این دوره مناسب افرادی است که در روابط خود ناموفق عمل می‌کنند و یا علاقه‌مند به شناختی عمیق‌ در مورد سازوکارهای روانی ذهن انسان هستند.