بخش اختلالات یادگیری و بیش‎فعالی

بخش اختلالات یادگیری و بیش‎فعالی

اختلال یادگیری به این معناست که پیشرفت درسی کودک در خواندن، ریاضیات، نوشتن یا بیان شفاهی پایین تر از سطح مورد انتظار سنی یا هوشی او می باشد. این کودکان دارای هوشی متوسط و یا حتی از هوش بالایی برخوردار هستند و از لحاظ حواس گوناگون(بینایی و شنوایی) سلامت کامل دارند. همچنین از امکانات آموزشی متوسط برخوردار هستند و اختلال رفتاری جدی ندارند. با این وجود پیشرفت آموزشی این کودکان متناسب با بهره هوشی و امکانات آموزشی آنها نیست. این کودکان اغلب تلاش زیادی برای بهبود نمرات مدرسه دارند’ با این وجود در یک یا چند درس مشکل جدی دارند’

از جمله شایع ترین انواع اختلال یادگیری ‌ نارساخوانی:
نوعی از ناتوانی یادگیری است که فرد، در درک کلمات مکتوب مشکل دارد.

نارسایی در ریاضیات یا دیسلکسیا:

فرد مبتلا به دیسلکسیا در حل مسایل ریاضی و درک مفاهیم آن مشکل دارد.

نارسانویسی:

نوعی ناتوانی یادگیری که فرد به سختی می تواند حروف را با شکل مناسب بنویسد.
درمان اختلال یادگیری به شکل انفرادی و از طریق ارائه آموزش همه جانبه ی مفاهیم پایه، بر اساس نقاط ضعف کودک و در زمینه های ادراک دیداری- شنیداری، تقویت حافظه و… صورت می گیرد.