بخش آموزش

بخش آموزش

  1. شیوه های مدیریت کلاس درس
  2. اصول مربی‎گری مهد کودک

ژورنال کلاب

کارگاه های تخصصی

  1. آموزش اصول و رویکرد های روان‎درمانی
  2. ارائه ی سوپرویژن